Sieć Żłobków

Kontakt

Pozytywne Inicjatywy
ul. E.Orzeszkowej 11, 84-100 Puck
tel.: +48 781 554 255,
e-mail: zlobki@pozytywneinicjatywy.pl

Żłobek Pozytywny przy Publicznym Pozytywnym Przedszkolu nr 5 w Gdańsku
ul. Matuszewskiego 2 w Gdańsku
tel. 668-529-817
https://www.facebook.com/pages/category/Preschool/Publiczne-Pozytywne-Przedszkole-nr-5-Pi%C4%85teczka-396306427840427/

Pozytywny Żłobek POZYTYWKA
ul. Augustyńskiego 2 w Gdańsku
tel. 539-928-659,
e-mail: zlobek.augustynskiego@pozytywneinicjatywy.pl

Żłobek Pozytywny przy Publicznym Pozytywnym Przedszkolu nr 4 w Gdańsku
ul. Świętokrzyska 23 w Gdańsku
tel. 735-207-822,
email: przedszkole4@pozytywneinicjatywy.pl
http://ppp4.dziensmyka.pl/Index.aspx?sid=2807