Sieć Żłobków

Informacje

Placówki Pozytywnych Inicjatyw prowadzone są na najwyższym poziomie. Chcemy, aby były bezpieczne, zapewniały profesjonalną opiekę pedagogiczną i najnowsze wyposażenie. Obok warunków określonych Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej każda z placówek spełnia również wewnętrznie przyjęte wymagania.

Nasze żłobki i przedszkola funkcjonują zarówno w największych miastach regionu, jak i małych wsiach. Działają tam, gdzie rodzice i opiekunowie zgłaszali konieczność powstania danej placówki edukacyjnej.

Na funkcjonujące w ramach naszej sieci żłobki i przedszkola pozyskujemy środki z funduszy europejskich i samorządowych. Staramy się, aby opłaty uiszczane z tytułu uczęszczania dzieci były możliwie najniższe.